Despotovac

 

Sveti Despot Stefan Lazarević je bio izuzetna figura svoga vremena. Rođen 1377. godine kao sin kneza Lazara i kneginje Milice. Bio je veoma obrazovan  sa posebnim darom za besedništvo, diplomata i vizionar. Rečiju, široko obrazovan i humanistički usmeren vladar. Stefan Lazarević je bio srpski knez od 1389. do 1402. godine, i despot od 1402. do 1427. godine.

Despotovac se prvi put pominje 1381. godine, kao selo Vojinci (Vojnik) u povelji darovnici knez Lazara, kojom osniva manastir i vlastelinstvo Svetog Uspenja Gospodnjeg u Ravanici. U vreme petovekovne Turske vladavine, Despotovac je obično selo po imenu Vojnik. Selo je delilo sudbinu ostalih Resavskih sela: naseljavano i raseljavano, dočekalo je oslobođenje od turaka. U austrijskim spisima iz 1783. godine Vojnik (Despotovac) ima 30 hrišćanskih kuća. Ime Despotovac dobija 1882. godine po odluci kneza Miloša, a u čast Despota Stefana Visokog, kada je i proglašen varošicom. Sama varošica ima 5.034 stanovnika. 

U gradu postoji Narodna biblioteka “Resavska škola”. Sa radom je počela 1966. godine i danas ima oko 34.000 naslova. Biblioteka se bavi organizacijom kulturnih aktivnosti, a od 1993. i izdavačkom delatnošću.

Na tlu Despotovca iznad banje nađeni su rimski novac, strelice i cigle.